Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 14.12.2002
kategória Tamiya Stock
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazdaP1.fin.jazdaB 2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.
body
Body
do seriálu
Finále A
1.Záhora Michal n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 12,72
28 kôl
6:07.73
n.k. 12,17
29 kôl
6:10.70
n.k. 11,91
29 kôl
6:02.87
1 n.k. 12,51
30 kôl
6:06.06
1 n.k. 11,97
30 kôl
6:05.69
1 n.k. 12,18
30 kôl
6:03.70
12100
2.Švec Vlastimil n.k. 12,51
28 kôl
6:01.41
n.k. 12,30
29 kôl
6:11.66
n.k. 12,27
28 kôl
6:02.25
n.k. 12,36
28 kôl
6:05.91
3 n.k. 12,20
30 kôl
6:13.23
2 n.k. 12,09
30 kôl
6:06.39
2 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8498
3.Rajdús Zdenek n.k. 12,65
27 kôl
6:07.14
n.k. 12,54
28 kôl
6:09.72
n.k. 12,50
28 kôl
6:10.48
n.k. 12,25
29 kôl
6:12.73
4 n.k. 12,06
29 kôl
6:01.39
3 n.k. 12,27
30 kôl
6:10.13
3 n.k. 12,16
30 kôl
6:05.58
2596
4.Rajdús Michal n.k. 12,67
28 kôl
6:08.25
n.k. 12,26
29 kôl
6:12.57
n.k. 12,50
29 kôl
6:05.95
n.k. 12,08
29 kôl
6:08.28
2 n.k. 12,25
29 kôl
6:01.60
4 n.k. 12,35
29 kôl
6:10.03
5 n.k. 12,22
30 kôl
6:12.16
3794
5.Dočekal Peter n.k. 12,71
27 kôl
6:00.81
n.k. 12,55
28 kôl
6:08.58
n.k. 12,67
28 kôl
6:05.03
n.k. 12,56
28 kôl
6:03.95
5 n.k. 12,13
28 kôl
6:00.67
5 n.k. 12,55
29 kôl
6:05.27
4 n.k. 12,24
29 kôl
6:00.53
4892
6.Valent Viliam n.k. 12,08
27 kôl
6:04.42
n.k. 12,76
27 kôl
6:02.16
n.k. 12,56
27 kôl
6:04.55
n.k. 12,64
28 kôl
6:08.81
6 n.k. 12,63
28 kôl
6:03.03
6 n.k. 12,95
27 kôl
6:01.93
7 n.k. 12,64
28 kôl
6:02.89
51190
7.Dočekal Bohdan n.k. 13,05
27 kôl
6:09.74
n.k. 12,97
26 kôl
6:09.35
n.k. 12,88
26 kôl
6:00.21
n.k. 13,18
14 kôl
3:16.14
8 n.k. 13,08
27 kôl
6:05.38
8 n.k. 12,81
28 kôl
6:11.48
6 n.k. 12,85
28 kôl
6:09.52
61288
8.Ježík Milan n.k. 12,66
28 kôl
6:09.41
n.k. 12,74
28 kôl
6:09.56
n.k. 12,63
27 kôl
6:05.28
n.k. 12,45
27 kôl
6:04.53
7 n.k. 12,28
28 kôl
6:03.27
7 n.k. 12,78
13 kôl
2:46.51
8 n.k. 12,30
27 kôl
6:01.17
71486
Finále B
9.Baláž Radoslav n.k. 13,40
25 kôl
6:00.02
n.k. 13,25
26 kôl
6:01.31
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 13,02
26 kôl
6:01.97
2 n.k. 13,95
2 kolá
0:15.20
8 n.k. 13,01
28 kôl
6:11.16
1 n.k. 13,19
28 kôl
6:10.58
1276
10.Buchta Václav n.k. 13,07
26 kôl
6:01.01
n.k. 13,48
25 kôl
6:11.34
n.k. 13,02
26 kôl
6:10.01
n.k. 13,30
26 kôl
6:01.12
1 n.k. 13,13
27 kôl
6:13.25
1 n.k. 12,96
27 kôl
6:18.24
2 n.k. 13,18
26 kôl
6:12.63
4374
11.Šándrik Viliam n.k. 13,01
26 kôl
6:09.28
n.k. 13,08
25 kôl
6:09.61
n.k. 13,08
26 kôl
6:13.69
n.k. 13,06
26 kôl
6:05.70
3 n.k. 13,52
26 kôl
6:09.85
3 n.k. 12,86
26 kôl
6:01.96
3 n.k. 13,47
26 kôl
6:05.56
2572
12.Cíger Andrej n.k. 13,18
26 kôl
6:07.87
n.k. 13,47
25 kôl
6:02.13
n.k. 13,49
26 kôl
6:09.13
n.k. 13,26
26 kôl
6:13.23
4 n.k. 13,55
26 kôl
6:02.16
2 n.k. 13,62
26 kôl
6:06.40
4 n.k. 13,75
26 kôl
6:12.34
3570
13.Hanzel Pavol n.k. 14,45
23 kôl
6:11.81
n.k. 13,95
24 kôl
6:27.05
n.k. 13,69
24 kôl
6:08.70
n.k. 13,52
25 kôl
6:11.94
6 n.k. 13,19
25 kôl
6:00.98
4 n.k. 13,68
25 kôl
6:08.38
6 n.k. 13,19
25 kôl
6:11.84
5968
14.Valent Tomáš n.k. 14,16
23 kôl
6:03.71
n.k. 13,89
24 kôl
6:02.87
n.k. 11,95
25 kôl
6:09.39
n.k. 13,54
25 kôl
6:03.10
5 n.k. 13,67
25 kôl
6:05.44
5 n.k. 13,75
25 kôl
6:00.55
5 n.k. 13,68
24 kôl
6:08.45
61066
15.Bartoš Ján n.k. 15,33
22 kôl
6:14.16
n.k. 14,69
23 kôl
6:32.89
n.k. 14,75
22 kôl
6:13.21
n.k. 15,06
23 kôl
6:03.93
7 n.k. 15,18
22 kôl
6:08.02
6 n.k. 14,65
23 kôl
6:03.05
7 n.k. 14,91
17 kôl
4:40.75
81364
16.Beck Branislav n.k. 15,46
21 kôl
6:01.94
n.k. 15,68
21 kôl
6:05.45
n.k. 15,33
22 kôl
6:10.20
n.k. 16,14
22 kôl
6:13.74
8 n.k. 15,10
22 kôl
6:15.77
7 n.k. 14,66
23 kôl
6:10.10
8 n.k. 15,31
22 kôl
6:10.54
71462
Finále C
17.Orem Martin n.k. 17,14
3 kolá
2:01.87
n.k. 14,28
22 kôl
6:00.02
n.k. 14,82
18 kôl
6:18.25
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0052
18.Cimerman Tomáš n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 15,60
18 kôl
5:16.46
n.k. 15,20
20 kôl
6:05.30
n.k. 14,87
11 kôl
3:05.77
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0050
20.Varhol Martin n.k. 16,31
19 kôl
6:04.69
n.k. 17,54
19 kôl
6:20.85
n.k. 16,47
18 kôl
6:05.15
n.k. 17,04
19 kôl
6:01.63
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0048

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia; P - pozícia na štarte
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.