Výsledková listina Bystrického pohára z 26.1.2002
Kategória Tamiya Stock Touring
Por.MenoTréning1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda1.fin.jazdaB2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.body
Finále A
1.Rajdus Michal12,06
v 10 kole
n.k. 11,90
34 kôl
7:05.63
n.k. 11,78
35 kôl
7:09.59
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 11,98
35 kôl
7:10.35
2 n.k. 11,97
35 kôl
7:02.68
1 n.k. 11,69
35 kôl
7:02.10
23
2.Rajdus Zdenek11,94
v 3 kole
n.k. 12,02
34 kôl
7:09.19
n.k. 11,93
35 kôl
7:08.57
n.k. 11,93
34 kôl
7:00.87
n.k. 12,04
35 kôl
7:10.23
1 n.k. 12,01
35 kôl
7:08.13
2 n.k. 12,17
35 kôl
7:07.09
33
3.Ježík Milan11,81
v 12 kole
n.k. 11,54
34 kôl
7:07.64
n.k. 11,82
34 kôl
7:05.59
n.k. 11,71
34 kôl
7:01.14
n.k. 11,63
34 kôl
7:09.18
4 n.k. 11,85
35 kôl
7:09.02
3 n.k. 11,72
35 kôl
7:00.86
14
4.Valent Viliam11,70
v 15 kole
n.k. 11,78
33 kôl
7:03.88
n.k. 11,78
35 kôl
7:08.89
n.k. 11,75
33 kôl
7:04.48
n.k. 11,53
34 kôl
7:01.15
3 n.k. 11,62
34 kôl
7:03.74
4 n.k. 11,74
35 kôl
7:07.66
47
5.Dočekal Peter12,54
v 9 kole
n.k. 12,14
34 kôl
7:10.56
n.k. 12,29
33 kôl
7:02.28
n.k. 12,17
33 kôl
7:03.07
n.k. 12,27
34 kôl
7:09.20
5 n.k. 12,30
33 kôl
7:12.66
6 n.k. 12,12
34 kôl
7:03.12
510
6.Baláž Radoslav12,06
v 2 kole
n.k. 12,54
32 kôl
7:11.80
n.k. 12,48
32 kôl
7:09.88
n.k. 12,37
32 kôl
7:02.52
n.k. 12,42
33 kôl
7:08.36
7 n.k. 12,40
33 kôl
7:11.22
5 n.k. 12,29
34 kôl
7:12.17
712
7.Žurek Jakub12,36
v 5 kole
n.k. 12,28
33 kôl
7:10.29
n.k. 12,35
32 kôl
7:05.03
n.k. 12,02
33 kôl
7:13.08
n.k. 11,98
34 kôl
7:12.80
6 n.k. 11,91
32 kôl
7:07.86
8 n.k. 12,25
34 kôl
7:05.39
612
8.Šandrik Viliam12,78
v 10 kole
n.k. 12,97
30 kôl
7:02.83
n.k. 12,79
31 kôl
7:04.45
n.k. 12,56
32 kôl
7:09.93
n.k. 12,86
32 kôl
7:04.59
8 n.k. 12,29
32 kôl
7:01.74
7 n.k. 12,34
32 kôl
7:06.98
815
Finále B
9.Hlawiczka Tomáš13,19
v 14 kole
n.k. 12,84
29 kôl
7:01.86
n.k. 12,68
31 kôl
7:06.92
n.k. 12,58
30 kôl
7:00.72
n.k. 12,80
32 kôl
7:12.73
1 n.k. 12,50
31 kôl
7:06.86
2   3
10.Votišek Pavol12,98
v 13 kole
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 12,58
31 kôl
7:09.23
n.k. 13,24
30 kôl
7:08.72
n.k. 12,74
30 kôl
7:05.75
4 n.k. 13,15
32 kôl
7:11.53
1   5
11.Faško Jakub14,70
v 11 kole
n.k. 13,90
22 kôl
5:36.08
n.k. 12,99
29 kôl
7:04.08
n.k. 12,85
30 kôl
7:06.82
n.k. 12,80
30 kôl
7:02.73
2 n.k. 12,74
30 kôl
7:04.02
6   8
12.Cigánek Martin12,73
v 4 kole
n.k. 12,38
32 kôl
7:12.64
n.k. 12,30
31 kôl
7:04.90
n.k. 12,30
32 kôl
7:11.67
n.k. 12,31
29 kôl
7:08.33
7 n.k. 12,19
31 kôl
7:09.62
3   10
13.Valent Tomáš13,69
v 16 kole
n.k. 13,20
29 kôl
7:01.62
n.k. 12,81
29 kôl
7:03.94
n.k. 12,67
31 kôl
7:10.58
n.k. 13,63
29 kôl
7:08.28
6 n.k. 13,02
30 kôl
7:00.10
4   10
14.Sloboda Anton13,98
v 8 kole
n.k. 13,63
29 kôl
7:00.66
n.k. 13,48
29 kôl
7:01.73
n.k. 13,03
30 kôl
7:14.39
n.k. 13,36
29 kôl
7:03.31
5 n.k. 13,50
30 kôl
7:01.91
5   10
15.Dočekal Bohdan14,17
v 4 kole
n.k. 13,73
30 kôl
7:10.88
n.k. 13,64
27 kôl
7:05.59
n.k. 13,22
30 kôl
7:04.72
n.k. 13,74
30 kôl
7:04.35
3 n.k. 14,65
5 kôl
1:10.64
8   11
16.Vida Matej14,28
v 10 kole
n.k. 13,63
29 kôl
7:09.76
n.k. 13,40
28 kôl
7:00.89
n.k. 13,54
30 kôl
7:11.23
n.k. 13,84
29 kôl
7:11.52
8 n.k. 13,77
28 kôl
7:05.20
7   15
Finále C
17.Palguta Adam12,86
v 14 kole
n.k. 13,69
29 kôl
7:06.03
n.k. 13,50
23 kôl
7:03.67
n.k. 13,99
27 kôl
7:16.12
n.k. 13,43
30 kôl
7:04.04
1     1
18.Čelár Martin14,52
v 6 kole
n.k. 14,09
27 kôl
7:00.98
n.k. 13,94
27 kôl
7:04.55
n.k. 13,74
27 kôl
7:08.11
n.k. 13,51
29 kôl
7:06.24
2     2
19.Štepnička Peter14,13
v 6 kole
n.k. 14,00
28 kôl
7:12.47
n.k. 13,75
27 kôl
7:03.26
n.k. 13,66
27 kôl
7:10.58
n.k. 14,28
28 kôl
7:15.19
3     3
20.Dudák Lubomír13,82
v 5 kole
n.k. 13,25
27 kôl
7:06.86
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 12,95
27 kôl
7:04.48
4     4
21.Hanzel Pavol14,29
v 6 kole
n.k. 14,38
27 kôl
7:15.04
n.k. 14,32
27 kôl
7:09.93
n.k. 13,73
26 kôl
7:15.33
n.k. 13,25
26 kôl
7:02.05
5     5
22.Issmail Fedor15,57
v 13 kole
n.k. 15,06
25 kôl
7:00.79
n.k. 15,38
25 kôl
7:08.29
n.k. 14,61
26 kôl
7:13.54
n.k. 15,12
26 kôl
7:07.18
6     6
24.Coch Daniel13,82
v 12 kole
n.k. 14,81
6 kôl
1:44.35
n.k. 14,60
25 kôl
7:02.77
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8     8
24.Vinš Michal14,33
v 9 kole
n.k. 14,58
27 kôl
7:10.75
n.k. 14,46
27 kôl
7:02.34
n.k. 14,91
25 kôl
7:08.04
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8     8
Finále D
25.Kováčik Jakub18,88
v 3 kole
n.k. 16,95
20 kôl
7:15.66
n.k. 16,33
20 kôl
6:55.20
n.k. 17,14
22 kôl
7:13.89
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
1     1
26.Hulina Pavol13,81
v 1 kole
n.k. 14,65
7 kôl
2:42.54
n.k. 13,26
11 kôl
2:59.28
n.k. 14,37
8 kôl
2:17.32
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
2     2
modré pozadie - pretekári jazdiaci s podvozkom Tamiya TL 01

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB. Omeškanie 10 sek.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 24x12 m,
kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm a kovovými pukličkami priemeru 15 a 30 cm.
Autor trate: Rado Baláž. Technický komisár: Michal Záhora.