Výsledková listina Bystrického pohára z 23.3.2002
Kategória Tamiya Stock Touring
Por.MenoTréning1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda1.fin.jazdaB2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.body
Finále A
1.Rajdus Zdenek13,75
v 3 kole
n.k. 13,01
31 kôl
7:07.33
n.k. 13,14
20 kôl
4:42.00
n.k. 12,95
31 kôl
7:02.62
n.k. 13,05
32 kôl
7:05.52
2 n.k. 13,08
32 kôl
7:06.88
2 n.k. 13,02
32 kôl
7:02.40
13
2.Žurek Jakub13,29
v 13 kole
n.k. 13,18
31 kôl
7:11.38
n.k. 13,41
30 kôl
7:06.47
n.k. 13,13
30 kôl
7:00.01
n.k. 12,93
33 kôl
7:12.66
1 n.k. 13,02
32 kôl
7:08.02
3 n.k. 13,06
31 kôl
7:01.82
44
3.Rajdus Michal13,58
v 17 kole
n.k. 13,03
31 kôl
7:10.59
n.k. 13,01
32 kôl
7:11.02
n.k. 13,08
31 kôl
7:09.95
n.k. 13,15
25 kôl
7:12.35
8 n.k. 13,11
32 kôl
7:01.09
1 n.k. 13,32
31 kôl
7:01.40
34
4.Ježik Milan13,16
v 8 kole
n.k. 13,10
31 kôl
7:04.75
n.k. 12,87
31 kôl
7:00.53
n.k. 12,98
31 kôl
7:06.14
n.k. 13,06
31 kôl
7:01.61
3 n.k. 13,20
31 kôl
7:07.88
5 n.k. 13,16
32 kôl
7:03.70
25
5.Cigánek Jiží14,90
v 5 kole
n.k. 13,27
30 kôl
7:02.87
n.k. 13,31
31 kôl
7:03.18
n.k. 13,82
22 kôl
7:13.28
n.k. 13,19
31 kôl
7:10.19
4 n.k. 13,82
19 kôl
4:48.16
8 n.k. 13,09
31 kôl
7:05.57
59
6.Dočekal Peter13,55
v 10 kole
n.k. 13,32
30 kôl
7:02.14
n.k. 13,27
31 kôl
7:05.77
n.k. 13,14
31 kôl
7:01.14
n.k. 13,65
30 kôl
7:05.38
6 n.k. 13,48
31 kôl
7:07.77
4 n.k. 13,42
31 kôl
7:14.28
610
7.Valent Viliam13,84
v 17 kole
n.k. 13,27
31 kôl
7:05.61
n.k. 13,30
31 kôl
7:13.94
n.k. 13,47
29 kôl
7:05.40
n.k. 13,54
31 kôl
7:14.24
5 n.k. 13,54
30 kôl
7:00.73
7 n.k. 13,65
29 kôl
7:06.44
812
8.Sobotka Dušan13,52
v 10 kole
n.k. 13,41
30 kôl
7:08.09
n.k. 13,50
30 kôl
7:05.84
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 13,33
30 kôl
7:06.88
7 n.k. 13,30
31 kôl
7:12.57
6 n.k. 13,23
30 kôl
7:07.71
713
Finále B
9.Baláž Radoslav13,61
v 18 kole
n.k. 14,00
28 kôl
7:03.50
n.k. 13,64
30 kôl
7:12.23
n.k. 13,54
30 kôl
7:06.51
n.k. 13,31
31 kôl
7:08.38
1 n.k. 13,41
31 kôl
7:03.02
2  3
10.Sloboda Anton13,22
v 7 kole
n.k. 13,39
30 kôl
7:14.30
n.k. 13,40
30 kôl
7:12.48
n.k. 13,09
29 kôl
7:11.42
n.k. 13,33
30 kôl
7:07.72
3 n.k. 13,13
31 kôl
7:02.85
1  4
11.Cigánek Martin13,64
v 13 kole
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 13,97
24 kôl
5:55.88
n.k. 13,15
30 kôl
7:11.88
n.k. 13,35
31 kôl
7:13.21
2 n.k. 13,56
31 kôl
7:09.08
3  5
12.Šandrik Viliam13,78
v 17 kole
n.k. 13,54
29 kôl
7:02.23
n.k. 13,83
29 kôl
7:01.09
n.k. 13,68
29 kôl
7:00.85
n.k. 13,60
30 kôl
7:10.43
4 n.k. 13,59
30 kôl
7:06.55
4  8
13.Dočekal Bohdan14,18
v 7 kole
n.k. 14,36
7 kôl
1:44.77
n.k. 14,16
29 kôl
7:14.22
n.k. 14,22
23 kôl
6:09.87
n.k. 14,12
28 kôl
7:06.57
5 n.k. 13,76
29 kôl
7:00.65
5  10
14.Valent Tomáš14,79
v 12 kole
n.k. 14,30
27 kôl
7:11.01
n.k. 14,44
27 kôl
7:00.96
n.k. 14,68
27 kôl
7:02.23
n.k. 14,48
27 kôl
7:03.38
7 n.k. 14,31
28 kôl
7:03.79
6  13
15.Dudák Lubomír14,68
v 2 kole
n.k. 15,54
2 kolá
0:31.13
n.k. 14,79
27 kôl
7:05.89
n.k. 14,72
27 kôl
7:08.84
n.k. 14,77
28 kôl
7:12.13
6 n.k. 15,26
22 kôl
5:44.69
7  13
16.Palguta Adam13,77
v 8 kole
n.k. 13,41
30 kôl
7:09.31
n.k. 14,12
8 kôl
2:01.97
n.k. 13,74
28 kôl
7:02.75
n.k. 13,68
16 kôl
7:07.65
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8  16
Finále C
17.Čelár Martin15,66
v 13 kole
n.k. 15,14
25 kôl
7:00.31
n.k. 15,22
26 kôl
7:03.77
n.k. 14,51
26 kôl
7:05.01
n.k. 14,94
27 kôl
7:04.68
1     1
18.Hanzel Pavol15,11
v 10 kole
n.k. 14,56
25 kôl
7:10.91
n.k. 14,73
26 kôl
7:08.47
n.k. 15,05
24 kôl
7:02.19
n.k. 14,42
26 kôl
7:02.70
2     2
19.Štepnička Peter15,96
v 24 kole
n.k. 15,12
25 kôl
7:08.69
n.k. 15,18
26 kôl
7:14.16
n.k. 15,42
26 kôl
7:15.38
n.k. 15,37
26 kôl
7:06.97
3     3
modré pozadie - pretekári jazdiaci s podvozkom Tamiya TL 01

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB. Omeškanie 10 sek.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 24x12 m,
kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm a kovovými pukličkami priemeru 15 cm.
Autor trate: Miro Vidra.