Výsledková listina Bystrického pohára z 23.2.2002
Kategória Tamiya Stock Touring
Por.MenoTréning1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda1.fin.jazdaB2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.body
Finále A
1.Rajdus Michal11,39
v 10 kole
n.k. 11,46
24 kôl
4:56.53
n.k. 11,08
36 kôl
7:02.06
n.k. 11,34
16 kôl
3:28.27
n.k. 11,16
37 kôl
7:02.41
1 n.k. 11,08
36 kôl
7:03.66
2 n.k. 11,26
37 kôl
7:08.38
23
2.Ježík Milan10,95
v 14 kole
n.k. 11,31
36 kôl
7:08.57
n.k. 11,06
35 kôl
7:00.40
n.k. 11,03
36 kôl
7:10.02
n.k. 11,17
37 kôl
7:07.07
2 n.k. 11,23
36 kôl
7:10.52
3 n.k. 11,15
37 kôl
7:08.07
13
3.Rajdus Zdenek11,47
v 3 kole
n.k. 11,44
34 kôl
7:08.87
n.k. 11,82
34 kôl
7:10.00
n.k. 11,58
35 kôl
7:03.63
n.k. 11,26
36 kôl
7:01.27
3 n.k. 11,35
36 kôl
7:03.05
1 n.k. 11,42
34 kôl
7:10.81
84
4.Valent Viliam11,39
v 13 kole
n.k. 11,44
35 kôl
7:02.58
n.k. 11,37
36 kôl
7:02.68
n.k. 11,46
34 kôl
7:02.38
n.k. 11,46
36 kôl
7:08.30
5 n.k. 11,40
35 kôl
7:06.60
5 n.k. 11,50
37 kôl
7:11.31
38
5.Cigánek Martin12,06
v 22 kole
n.k. 11,69
34 kôl
7:05.23
n.k. 11,56
34 kôl
7:06.57
n.k. 12,53
32 kôl
7:08.55
n.k. 11,53
35 kôl
7:07.85
8 n.k. 11,35
35 kôl
7:00.53
4 n.k. 11,46
36 kôl
7:09.26
59
6.Žurek Jakub11,90
v 2 kole
n.k. 11,65
35 kôl
7:06.06
n.k. 11,28
35 kôl
7:03.12
n.k. 11,43
35 kôl
7:08.61
n.k. 10,79
36 kôl
7:10.45
6 n.k. 11,81
34 kôl
7:09.58
6 n.k. 11,45
36 kôl
7:07.48
410
7.Dočekal Peter11,46
v 17 kole
n.k. 11,52
35 kôl
7:03.90
n.k. 11,55
36 kôl
7:11.77
n.k. 11,58
35 kôl
7:12.39
n.k. 11,63
36 kôl
7:03.96
4 n.k. 12,08
6 kôl
1:07.63
8 n.k. 11,73
35 kôl
7:00.52
610
8.Baláž Radoslav11,75
v 13 kole
n.k. 11,62
35 kôl
7:08.07
n.k. 11,36
36 kôl
7:08.50
n.k. 11,54
35 kôl
7:13.39
n.k. 11,63
35 kôl
7:04.77
7 n.k. 11,82
34 kôl
7:11.83
7 n.k. 11,64
34 kôl
7:06.29
714
Finále B
9.Sloboda Anton12,49
v 15 kole
n.k. 12,81
11 kôl
2:26.86
n.k. 12,18
32 kôl
7:10.59
n.k. 12,19
32 kôl
7:04.10
n.k. 12,42
33 kôl
7:07.32
3 n.k. 12,18
33 kôl
7:01.41
1   4
10.Dočekal Bohdan13,02
v 15 kole
n.k. 12,66
31 kôl
7:12.17
n.k. 12,32
32 kôl
7:09.82
32 kôl
7:08.50
n.k. 12,32
34 kôl
7:11.75
1 n.k. 12,32
32 kôl
7:02.35
3   4
11.Palguta Adam12,60
v 23 kole
n.k. 12,03
32 kôl
7:13.25
n.k. 12,42
24 kôl
7:01.81
32 kôl
7:11.52
n.k. 12,09
32 kôl
7:10.90
4 n.k. 12,19
33 kôl
7:06.98
2   6
12.Sobotka Dušan11,96
v 17 kole
disk.
svetlosť
0:00.00
n.k. 11,63
34 kôl
7:10.00
n.k. 11,71
33 kôl
7:02.49
n.k. 11,97
33 kôl
7:03.99
2 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8   10
13.Štepnička Peter13,09
v 8 kole
n.k. 12,68
31 kôl
7:11.46
n.k. 13,01
31 kôl
7:11.87
29 kôl
7:00.93
n.k. 12,65
31 kôl
7:06.13
5 n.k. 12,92
30 kôl
7:02.00
6   11
14.Čelár Martin13,43
v 29 kole
n.k. 13,32
21 kôl
5:18.83
n.k. 12,57
30 kôl
7:04.64
n.k. 12,79
29 kôl
7:02.97
n.k. 12,99
30 kôl
7:00.30
7 n.k. 12,97
32 kôl
7:13.67
4   11
15.Hanzel Pavol12,46
v 3 kole
n.k. 12,69
28 kôl
7:00.75
n.k. 11,95
30 kôl
7:10.32
n.k. 12,50
18 kôl
4:33.66
n.k. 12,43
31 kôl
7:09.51
6 n.k. 12,61
30 kôl
7:01.10
5   11
16.Šandrik Viliam12,10
v 6 kole
n.k. 12,24
33 kôl
7:08.91
n.k. 12,01
32 kôl
7:04.70
n.k. 11,84
32 kôl
7:03.73
n.k. 13,71
6 kôl
1:23.73
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8   16
Finále C
17.Faško Jakub14,94
v 18 kole
n.k. 13,58
27 kôl
7:00.44
n.k. 13,56
15 kôl
3:34.56
29 kôl
7:01.47
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
1     1
18.Kováčik Jakub15,66
v 6 kole
n.k. 16,39
24 kôl
7:15.46
n.k. 16,16
22 kôl
7:08.36
23 kôl
701:54.
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
2     2
modré pozadie - pretekári jazdiaci s podvozkom Tamiya TL 01

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB. Omeškanie 8 sek.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 24x12 m,
kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm a kovovými pukličkami priemeru 15 a 30 cm.
Autor trate: Miro Vidra. Technický komisár: Michal Záhora.