Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 30.11.2002
kategória Mini Cooper
Por.Meno rozjazdafin.jazdaBody do seriálu
1.Lipták Igor n.k. 14,50
24 kôl
6:13.92
n.k. 14,18
24 kôl
6:00.53
100
2.Lipták Tomáš n.k. 14,91
16 kôl
6:00.71
n.k. 14,54
24 kôl
6:06.51
98
3.Sobotka Dušan n.k. 15,59
22 kôl
6:02.11
n.k. 15,31
24 kôl
6:11.91
96
4.Vidra Miroslav n.k. 16,30
21 kôl
6:16.18
n.k. 15,56
22 kôl
6:03.59
94
5.Záhora Michal n.k. 18,23
19 kôl
6:11.58
n.k. 15,48
22 kôl
6:04.66
92
6.Štepnička Peter n.k. 16,69
20 kôl
6:11.10
n.k. 16,35
22 kôl
6:14.00
90
7.Baláž Radoslav n.k. 16,38
19 kôl
6:04.13
n.k. 00,00
0 kôl
0:02.16
88

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Jazdilo sa na v telocvični Gymnázia ny Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.