Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 26.10.2002
kategória Mini Cooper
Por.Meno rozjazdafin.jazdaBody do seriálu
1.Lipták Igor n.k. 14,42
24 kôl
6:06.87
n.k. 14,21
26 kôl
6:14.11
100
2.Lipták Tomáš n.k. 15,29
20 kôl
6:03.02
n.k. 15,01
24 kôl
6:08.15
98
3.Sobotka Dušan n.k. 16,26
20 kôl
6:02.22
n.k. 15,29
24 kôl
6:10.10
96
4.Tauber Peter n.k. 16,72
21 kôl
6:11.95
n.k. 16,18
23 kôl
6:16.16
94
5.Čevela Drahomír n.k. 16,40
21 kôl
6:04.52
n.k. 15,52
23 kôl
6:17.45
92
6.Baláž Radoslav n.k. 15,90
20 kôl
6:04.09
n.k. 14,93
21 kôl
6:02.36
90
7.Štepnička Peter n.k. 17,00
20 kôl
6:05.78
n.k. 16,28
17 kôl
6:15.74
88
8.Orol Peter n.k. 15,49
21 kôl
6:06.05
n.k. 16,53
6 kôl
1:32.60
86

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Jazdilo sa na v telocvični Gymnázia ny Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.