Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 14.12.2002
kategória Mini Cooper
Por.Meno rozjazdafin.jazdaBody do seriálu
1.Lipták Igor n.k. 13,50
25 kôl
6:03.60
n.k. 13,66
26 kôl
6:09.60
100
2.Lipták Tomáš n.k. 14,23
24 kôl
6:06.56
n.k. 14,40
25 kôl
6:04.69
98
3.Záhora Michal n.k. 14,35
24 kôl
6:07.47
n.k. 14,07
25 kôl
6:08.29
96
4.Malchárek Vít n.k. 16,32
2 kolá
0:16.41
n.k. 14,26
25 kôl
6:10.80
94
5.Sobotka Dušan n.k. 14,42
24 kôl
6:12.31
n.k. 14,57
24 kôl
6:12.87
92
6.Štepnička Peter n.k. 15,40
22 kôl
6:00.23
n.k. 15,38
23 kôl
6:06.20
90
7.Vidra Miroslav n.k. 15,33
22 kôl
6:04.98
n.k. 14,73
23 kôl
6:11.70
88
8.Baláž Radoslav n.k. 15,42
19 kôl
6:01.29
n.k. 15,31
22 kôl
6:12.90
86
9.Lomnický Dušan n.k. 18,86
15 kôl
6:02.21
n.k. 18,15
17 kôl
6:01.23
76

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Jazdilo sa na v telocvični Gymnázia ny Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.