Výsledková listina Bystrického pohára z 26.1.2002
Kategória TAMIYA ROVER MINI COOPER

Por.MenoTréning1.rozjazdaNajrýchlejšie
kolo vo fin.
Fin.jazda
1.Lipták Igor12,6531 kôl
7:07.10
12,58 68 kôl
15:08.72
2.Lipták Tomáš13,8929 kôl
7:13.96
13,60 63 kôl
15:06.69
3.Kraus Vladimír13,6429 kôl
7:11.45
13,45 63 kôl
15:09.96
4.Baláž Radoslav13,8528 kôl
7:07.57
13,47 63 kôl
15:10.27
5.Vidra Miroslav13,4029 kôl
7:00.84
13,35 63 kôl
15:13.26
6.Záhora Michal14,0029 kôl
7:02.37
13,76 61 kôl
15:06.54
7.Hanzel Pavol15,5323 kôl
7:10.17
15,83 39 kôl
12:29.52

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB. Omeškanie 9 sek.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 24x12 m,
kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm a kovovými pukličkami priemeru 15 a 30 cm.
Autor trate: Rado Baláž. Technický komisár: Michal Záhora.