Výsledková listina Bystrického pohára z 23.3.2002
Kategória TAMIYA ROVER MINI COOPER

Por.MenoTréning1.rozjazdaNajrýchlejšie
kolo vo fin.
Fin.jazda
1.Malchárek Vít13,9728 kôl
7:02.81
13,86 62 kôl
15:00.38
2.Záhora Michal15,3927 kôl
7:12.81
14,85 59 kôl
15:04.93
3.Vidra Miroslav14,9026 kôl
7:10.57
14,64 58 kôl
15:12.88
4.Sobotka Dušan15,1126 kôl
7:00.45
14,62 57 kôl
15:00.32
5.Baláž Radoslav15,6426 kôl
7:14.75
14,81 55 kôl
15:06.27
6.Štepnička Peter16,0324 kôl
7:09.08
15,48 53 kôl
15:02.21
7.Lomnický Dušan19,516 kôl
2:34.68
15,43 32 kôl
10:00.78
8.Lipták Tomáš20,151 kolo
0:20.15
15,04 6 kôl
1:25.09

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB. Omeškanie 8 sek.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 24x12 m,
kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm a kovovými pukličkami priemeru 15 a 30 cm.
Autor trate: Miro Vidra. Technický komisár: Michal Záhora.