Výsledková listina Bystrického pohára z 12.1.2002
Kategória TAMIYA ROVER MINI COOPER

Por.MenoTréning1.rozjazdaNajrýchlejšie
kolo vo fin.
Fin.jazda
1.Malchárek Vít13,6333 kôl
7:12.28
12,71 67 kôl
15:10.72
2.Lipták Igor12,8132 kôl
7:03.93
12,69 67 kôl
15:12.84
3.Lipták Tomáš13,8030 kôl
7:10.41
13,34 63 kôl
15:17.51
4.Kraus Vladimír13,5929 kôl
7:01.67
13,32 62 kôl
15:01.15
5.Záhora Michal13,9728 kôl
7:14.46
13,77 61 kôl
15:20.00
6.Baláž Radoslav13,8427 kôl
7:15.76
13,15 60 kôl
15:00.63
7.Vidra Miroslav14,3726 kôl
7:09.95
13,36 60 kôl
15:02.40
8.Sobotka Dušan14,2428 kôl
7:03.32
13,95 60 kôl
15:09.73
9.Štepnička Peter15,1026 kôl
7:12.27
14,38 55 kôl
15:16.13

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB. Omeškanie 9 sek.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 24x12 m,
kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm a kovovými pukličkami priemeru 15 a 30 cm.
Autor trate: Rado Baláž.