Výsledková listina Bystrického pohára z 9.3.2002
Kategória TAMIYA ROVER MINI COOPER

Por.MenoTréning1.rozjazdaNajrýchlejšie
kolo vo fin.
Fin.jazda
1.Lipták Tomáš13,6729 kôl
7:11.91
13,80 64 kôl
15:10.25
2.Lipták Igor13,5830 kôl
7:10.93
12,98 63 kôl
15:10.39
3.Záhora Michal0,000 kôl
0:00.00
14,18 62 kôl
15:11.05
4.Vidra Miroslav13,5028 kôl
7:07.20
13,55 61 kôl
15:11.12
5.Baláž Radoslav13,9827 kôl
7:19.28
14,03 60 kôl
15:09.96
6.Lomnický Dušan15,7522 kôl
7:07.51
14,63 53 kôl
15:15.20
7.Sobotka Dušan13,7028 kôl
7:05.27
13,89 13 kôl
2:59.18
8.Štepnička Peter15,8025 kôl
7:13.29
19,09 6 kôl
1:57.66

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB. Omeškanie 8 sek.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 24x12 m,
kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm a kovovými pukličkami priemeru 15 a 30 cm.
Autor trate: Michal Záhora a Juraj Hudy. Technický komisár: Michal Záhora.