Výsledková listina Bystrikého pohára z 25.5.2002
     TCS
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazdaB2.fin.jazdaB 3.fin.jazdaBCel.body
Finále A
1.Vlado Kraus n.k. 15,66
22 kôl
6:00.87
n.k. 15,76
23 kôl
6:10.97
n.k. 15,74
23 kôl
6:15.44
n.k. 15,54
23 kôl
6:09.22
n.k. 15,63
22 kôl
6:02.63
0 00 000
2.Miro Vidra n.k. 16,13
22 kôl
6:04.68
n.k. 15,97
22 kôl
6:04.38
n.k. 15,95
23 kôl
6:16.73
n.k. 15,60
23 kôl
6:23.18
n.k. 16,42
22 kôl
6:08.50
0 00 000
3.Dušan Sobotka n.k. 15,99
22 kôl
6:29.14
n.k. 15,78
22 kôl
6:09.22
n.k. 15,77
22 kôl
6:03.77
n.k. 16,73
21 kôl
6:07.56
n.k. 15,89
22 kôl
6:03.47
0 00 000
4.Jozef Povinec n.k. 16,36
21 kôl
5:57.34
n.k. 16,25
22 kôl
6:12.35
n.k. 16,29
22 kôl
6:15.12
n.k. 16,24
21 kôl
6:01.63
n.k. 16,87
20 kôl
6:00.67
0 00 000
5.Andrej Pohorelý n.k. 16,67
21 kôl
6:08.43
n.k. 16,13
22 kôl
6:16.17
n.k. 16,48
21 kôl
6:05.85
n.k. 16,47
20 kôl
6:02.56
n.k. 16,65
21 kôl
6:01.49
0 00 000
6.Anton Sloboda n.k. 15,80
21 kôl
6:06.13
n.k. 16,25
21 kôl
6:10.31
n.k. 15,80
22 kôl
6:17.10
0 kôl
0:00.00
n.k. 16,58
21 kôl
6:11.23
0 00 000
7.Albert Máté n.k. 16,47
20 kôl
6:15.12
n.k. 16,76
21 kôl
6:15.67
n.k. 16,47
21 kôl
6:01.38
n.k. 16,69
21 kôl
6:03.09
n.k. 16,95
20 kôl
6:12.42
0 00 000
8.Lubo Dudák n.k. 17,80
18 kôl
6:15.48
n.k. 17,24
20 kôl
6:02.95
n.k. 17,80
4 kolá
1:17.66
n.k. 16,31
21 kôl
6:02.46
0 kôl
0:00.00
0 00 000
9.Štefan Rafanides n.k. 17,54
20 kôl
6:14.41
n.k. 17,30
20 kôl
6:07.61
n.k. 17,15
20 kôl
6:04.82
n.k. 16,99
20 kôl
6:04.71
n.k. 17,41
20 kôl
6:07.73
0 00 000
10.Michal Zápotocký n.k. 17,94
19 kôl
6:15.45
n.k. 17,37
4 kolá
1:13.78
n.k. 17,94
20 kôl
6:16.50
n.k. 17,56
20 kôl
6:06.66
n.k. 18,06
18 kôl
6:12.04
0 00 000
Finále B
11.Csaba Máté n.k. 17,68
19 kôl
6:18.80
n.k. 17,77
19 kôl
6:17.91
n.k. 17,68
19 kôl
6:06.81
n.k. 17,82
20 kôl
6:22.68
n.k. 17,45
19 kôl
6:19.71
0 00 000
12.Adam Palguta n.k. 17,78
12 kôl
6:07.48
n.k. 17,18
18 kôl
6:06.50
n.k. 17,19
16 kôl
5:10.12
n.k. 16,77
19 kôl
6:00.45
n.k. 18,05
8 kôl
2:36.76
0 00 000
13.Tomáš Lomnický n.k. 18,10
12 kôl
5:20.80
n.k. 18,41
19 kôl
6:19.85
n.k. 17,65
11 kôl
6:17.40
n.k. 18,20
19 kôl
6:11.02
n.k. 17,86
20 kôl
6:09.55
0 00 000
14.Peter Poliak n.k. 18,48
19 kôl
6:20.55
n.k. 18,97
18 kôl
6:04.62
n.k. 19,10
3 kolá
0:59.76
0 kôl
0:00.00
n.k. 18,70
3 kolá
0:59.05
0 00 000
15.Dano Karaba n.k. 19,28
18 kôl
6:05.07
n.k. 19,84
15 kôl
5:29.74
0 kôl
0:00.00
n.k. 16,76
17 kôl
5:58.33
n.k. 16,52
20 kôl
6:02.56
0 00 000
16.Andrej Cíger n.k. 19,68
18 kôl
6:10.97
n.k. 19,56
8 kôl
4:06.79
n.k. 18,79
17 kôl
6:12.02
n.k. 18,56
15 kôl
6:04.62
n.k. 18,74
19 kôl
6:19.13
0 00 000

     Tamiya Stock
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazdaB2.fin.jazdaB 3.fin.jazdaBCel.body
Finále A
1.Oskar Malatinsky n.k. 18,43
19 kôl
6:02.38
n.k. 17,76
20 kôl
6:13.59
n.k. 17,88
20 kôl
6:12.20
n.k. 17,86
20 kôl
6:10.14
n.k. 18,19
19 kôl
6:06.
0 n.k. 17,98
20 kôl
6:09.77
0 000
2.Anton Sloboda n.k. 18,53
19 kôl
6:05.50
n.k. 18,80
19 kôl
6:10.77
n.k. 18,32
20 kôl
6:18.59
n.k. 18,08
20 kôl
6:14.06
n.k. 18,34
19 kôl
6:02.57
0 n.k. 17,85
20 kôl
6:07.46
0 000
3.Vilo Valent n.k. 19,21
19 kôl
6:18.42
n.k. 18,42
19 kôl
6:05.38
n.k. 18,42
18 kôl
6:08.85
n.k. 18,30
20 kôl
6:16.79
n.k. 18,06
19 kôl
6:15.38
0 n.k. 18,16
20 kôl
6:15.89
0 000
6.Milan Ježík n.k. 19,23
19 kôl
6:16.84
n.k. 18,16
19 kôl
6:05.21
n.k. 18,89
19 kôl
6:17.37
n.k. 18,85
19 kôl
6:19.58
n.k. 18,39
18 kôl
6:14.25
0 n.k. 20,49
17 kôl
6:04.12
0 000
5.Vilo Šandrik n.k. 20,33
18 kôl
6:19.93
n.k. 20,50
17 kôl
6:00.25
n.k. 19,06
19 kôl
6:16.68
0 kôl
2:11.44
n.k. 19,33
19 kôl
6:13.45
0 n.k. 18,80
19 kôl
6:14.29
0 000
6.Lubo Dudák 0 kôl
0:00.00
n.k. 20,29
17 kôl
6:02.90
n.k. 20,76
16 kôl
6:05.82
n.k. 20,24
17 kôl
6:09.80
n.k. 19,91
18 kôl
6:17.80
0 n.k. 18,04
19 kôl
6:04.20
0 000
7.Robo Ligas n.k. 31,84
11 kôl
6:23.81
n.k. 30,73
11 kôl
6:09.61
n.k. 26,43
13 kôl
6:11.95
n.k. 24,75
13 kôl
6:03.46
n.k. 26,24
10 kôl
5:41.74
0 0 kôl
0:00.00
0 000
8.Jakub Faško n.k. 24,83
6 kôl
6:15.66
n.k. 20,81
kolá
1:07.65
n.k. 22,05
4 kolá
1:33.62
n.k. 21,08
3 kolá
1:33.92
0 kôl
0:00.00
0 n.k. 20,29
17 kôl
6:01.37
0 000

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Po rozjazdách začalo pršať a pretek bol prerušený,
po vyschnutí trate začali fin. jazdy počas ktorých začalo znovu intenzívne pršať
a pretek musel byť dokončený.
Pretek sa vyhodnotil z rozjázd.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Jazdilo sa na asfaltovej trati na Mičinskej ceste v Banskej Bystrici.