Výsledková listina Bystrikého pohára z 17.11.2001
Kategória TCS Modified
Por.Meno Tréning1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda1.fin.jazdaB2.fin.jazdaB 3.fin.jazdaBCel.body
Finále A
1.Hudy Martin10,03 n.k. 10,18
40 kôl
7:08.23
41 kôl
7:09.62
n.k. 10,05
40 kôl
7:03.79
n.k. 10,10
41 kôl
7:04.45
1 n.k. 9,86
42 kôl
7:08.59
1 n.k. 9,87
40 kôl
7:00.13
22
2.Hudy Juraj10,23 n.k. 10,23
39 kôl
7:05.31
40 kôl
7:01.23
n.k. 9,87
40 kôl
7:11.62
n.k. 9,99
41 kôl
7:05.55
2 n.k. 9,96
31 kôl
7:01.23
7 n.k. 10,07
41 kôl
7:01.64
13
3.Lipták Igor10,72 n.k. 10,75
38 kôl
7:08.33
38 kôl
7:03.36
n.k. 10,67
38 kôl
7:11.63
n.k. 10,57
38 kôl
7:07.98
4 n.k. 10,39
40 kôl
7:03.69
2 n.k. 10,43
40 kôl
7:10.11
35
4.Rajdús Michal10,99 n.k. 9,83
37 kôl
7:09.42
n.k. 10,91
36 kôl
7:02.15
n.k. 10,66
35 kôl
7:00.73
n.k. 10,90
38 kôl
7:06.50
3 n.k. 10,60
38 kôl
7:00.89
3 n.k. 10,66
38 kôl
7:02.10
46
5.Kubicová Katka11,16 n.k. 11,09
36 kôl
7:08.52
37 kôl
7:06.33
n.k. 10,86
37 kôl
7:02.64
n.k. 11,01
38 kôl
7:09.07
5 n.k. 10,87
30 kôl
5:29.41
8 n.k. 11,08
38 kôl
7:14.06
510
6.Rajdús Tomáš11,04 n.k. 11,12
35 kôl
7:02.57
36 kôl
7:08.05
n.k. 10,85
37 kôl
7:15.95
n.k. 10,92
36 kôl
7:14.10
7 n.k. 9,04
37 kôl
7:03.13
4 n.k. 11,01
35 kôl
7:01.35
811
7.Lipták Tomáš10,93 n.k. 10,66
32 kôl
6:11.85
36 kôl
7:02.78
n.k. 10,60
37 kôl
7:13.34
n.k. 10,61
37 kôl
7:08.12
6 n.k. 10,68
35 kôl
6:48.49
6 n.k. 10,78
37 kôl
7:02.99
612
8.Kubica Tomáš11,19 n.k. 11,22
35 kôl
7:05.20
n.k. 11,14
36 kôl
7:07.01
n.k. 11,18
34kôl
7:07.62
n.k. 11,25
35 kôl
7:13.02
8 n.k. 10,92
36 kôl
7:08.20
5 n.k. 11,08
37 kôl
7:11.97
712
Finále B
9.Kraus Vladimír10,84 n.k. 11,09
35 kôl
7:00.68
34 kôl
7:14.51
n.k. 11,09
36 kôl
7:11.82
n.k. 11,23
37 kôl
7:05.30
1 n.k. 10,99
37 kôl
7:00.62
1  2
10.Vidra Miroslav11,18 n.k. 11,17
35 kôl
7:06.15
34 kôl
7:05.63
n.k. 10,88
34 kôl
7:11.43
n.k. 11,18
36 kôl
7:15.13
3 n.k. 10,79
36 kôl
7:02.16
2  5
11.Cigánek Jiří10,46 n.k. 11,30
34 kôl
7:07.53
n.k. 11,43
34 kôl
7:13.19
n.k. 11,15
33 kôl
7:02.59
n.k. 11,20
36 kôl
7:08.67
2 n.k. 11,46
35 kôl
7:10.54
5  7
12.Švec Vlastimil8,10? n.k. 11,14
34 kôl
7:02.60
disk.
podváha
n.k. 11,19
35 kôl
7:11.34
n.k. 11,11
35 kôl
7:02.91
4 n.k. 10,96
35 kôl
7:05.37
3  7
13.Malchárek Vít8,23? n.k. 10,69
33 kôl
7:05.45
n.k. 11,39
35 kôl
7:11.71
n.k. 11,63
34 kôl
7:00.67
n.k. 11,53
35 kôl
7:13.61
5 n.k. 11,37
35 kôl
7:08.84
4  9
14.Čevela Drahomír12,27 n.k. 12,46
32 kôl
7:14.17
n.k. 12,08
33 kôl
7:10.89
n.k. 11,61
33 kôl
7:12.09
n.k. 11,58
35 kôl
7:13.87
6 n.k. 11,29
34 kôl
7:00.68
6  12
15.Sobotka Dušan9,22 n.k. 9,44
33 kôl
7:07.52
n.k. 11,70
31 kôl
7:10.94
n.k. 11,37
34 kôl
7:11.90
n.k. 11,32
34 kôl
7:08.58
7 n.k. 11,38
33 kôl
7:02.87
7  14
16.Dočekal Peter9,74 n.k. 11,82
33 kôl
7:11.38
n.k. 9,29
30 kôl
6:29.65
n.k. 11,27
34 kôl
7:04.95
n.k. 11,64
33kôl
7:14.27
8 n.k. 11,59
30 kôl
7:10.41
8  16
Finále C
17.Straka Peter12,78 n.k. 12,58
28 kôl
7:00.45
n.k. 12,09
30 kôl
7:02.57
n.k. 12,18
32 kôl
7:02.90
n.k. 11,91
34 kôl
7:12.05
1     1
18.Dudák Lubomír12,44
v kole
n.k. 12,55
25 kôl
5:54.19
n.k. 12,10
30 kôl
6:52.60
n.k. 11,80
32 kôl
7:03.28
n.k. 12,13
33 kôl
7:09.69
2     2
19.Zápotocký Michal12,65 n.k. 11,92
29 kôl
7:06.06
n.k. 12,13
26 kôl
6:41.72
n.k. 11,98
31 kôl
7:00.51
n.k. 12,19
32 kôl
7:07.68
3     3
20.Máté Albert13,68 n.k. 12,70
30 kôl
7:09.73
n.k. 12,79
30 kôl
7:14.50
n.k. 13,11
28 kôl
7:13.35
n.k. 12,83
31 kôl
7:03.07
4     4
21.Rafanides Štefan12,61 n.k. 12,75
17 kôl
3:57.19
n.k. 12,23
30 kôl
7:02.99
n.k. 13,05
20 kôl
4:54.87
n.k. 12,08
31 kôl
7:07.19
5     5
22.Dočekal Bohdan11,91 n.k. 12,30
31 kôl
7:01.22
n.k. 11,69
32 kôl
7:06.35
n.k. 11,91
32 kôl
7:09.97
n.k. 11,56
27 kôl
7:05.40
6     6
23.Baláž Radoslav10,95 n.k. 11,93
32 kôl
7:00.45
disk.
neodovz.
model
n.k. 9,48
33 kôl
7:13.34
n.k. 12,56
12 kôl
2:42.18
7     7
24.Povinec Jozef12,56 n.k. 11,99
29 kôl
7:01.47
0 kôl
0:00.00
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8     8
Finále D
25.Sloboda Anton15,21 n.k. 13,54
9 kôl
2:18.61
n.k. 13,02
27 kôl
7:05.95
n.k. 12,35
29 kôl
7:06.60
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
1     1
26.Máté Csaba14,63 n.k. 14,24
2 kolá
0:32.05
n.k. 12,90
24 kôl
7:10.38
n.k. 12,72
28 kôl
7:05.24
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
2     2
27.Žurek Jakub0,00 n.k. 15,26
2 kolá
0:33.71
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
3     3

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 24x12 m,
kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm a kovovými pukličkami priemeru 15 cm.
Autor trate: Miro Vidra.