Výsledková listina Bystrikého pohára z 13.10.2001
Kategória TCS Modified
Por.Meno Tréning1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda1.fin.jazdaB2.fin.jazdaB 3.fin.jazdaBCel.body
Finále A
1.Hudy Martin9,38
v 13 kole
44 kôl
7:12.14
44 kôl
7:05.19
42 kôl
7:01.29
45 kôl
7:03.52
1 46 kôl
7:08.38
1 45 kôl
7:05.35
12
2.Hudy Juraj9,32
v 8 kole
44 kôl
7:11.49
43 kôl
7:00.60
44 kôl
7:00.26
45 kôl
7:05.94
2 45 kôl
7:02.43
2 44 kôl
7:03.46
24
3.Staníček Tomáš9,46
v 31 kole
42 kôl
7:01.16
43 kôl
7:08.53
42 kôl
7:01.84
43 kôl
7:09.13
3 43 kôl
7:06.30
3 44 kôl
7:07.74
36
4.Lipták Igor9,68
v 19 kole
42 kôl
7:09.78
41 kôl
7:11.31
39 kôl
6:50.51
41 kôl
7:00.22
5 42 kôl
7:08.13
4 41 kôl
7:00.22
48
5.Husárik Michal10,17
v 25 kole
39 kôl
7:02.81
38 kôl
7:03.05
39 kôl
7:07.14
42 kôl
7:05.48
4 41 kôl
7:07.18
5 0 kôl
0:00.00
89
6.Lipták Tomáš9,89
v 24 kole
37 kôl
7:00.35
40 kôl
7:14.70
40 kôl
7:03.92
39 kôl
7:02.94
8 41 kôl
7:10.20
6 40 kôl
7:01.55
511
7.Kraus Vladimír10,72
v 35 kole
39 kôl
7:18.67
37 kôl
6:40.79
40 kôl
7:10.24
40 kôl
7:00.77
6 38 kôl
7:05.39
7 39 kôl
7:06.52
612
8.Záhora Michal9,94
v 13 kole
38 kôl
7:05.01
39 kôl
7:04.23
40 kôl
7:06.83
40 kôl
7:00.77
7 38 kôl
7:10.72
8 34 kôl
7:07.31
714
Finále B
9.Kubicová Katka10,53
v 11 kole
38 kôl
7:06.02
38 kôl
7:09.49
39 kôl
7:02.91
41 kôl
7:09.48
1 41 kôl
7:01.31
1  2
10.Švec Vlastimil11,01
v 12 kole
37 kôl
7:10.18
30 kôl
6:31.99
38 kôl
7:00.85
36 kôl
6:59.41
5 38 kôl
7:00.70
3  8
11.Sobotka Dušan11,06
v 18 kole
36 kôl
7:07.03
37 kôl
7:08.57
36 kôl
7:11.15
37 kôl
7:03.20
3 36 kôl
7:07.78
6  9
12.Malchárek Vít10,91
v 8 kole
35 kôl
7:06.43
36 kôl
7:08.37
36 kôl
7:00.11
37 kôl
7:10.13
4 37 kôl
7:06.01
5  9
13.Kubica Tomáš10,51
v 19 kole
36 kôl
7:01.84
39 kôl
7:10.06
39 kôl
7:07.83
0 kôl
0:00.00
8 41 kôl
7:08.47
2  10
14.Baláž Radoslav11,22
v 34 kole
36 kôl
7:06.55
37 kôl
7:03.50
37 kôl
7:00.71
36 kôl
7:08.24
6 38 kôl
7:08.17
4  10
15.Coch Daniel10,62
v 3 kole
disk.
váha
37 kôl
7:02.22
36 kôl
7:07.85
37 kôl
7:00.66
2 32 kôl
7:06.20
8  10
16.Lajtoš Zolo11,65
v 14 kole
26 kôl
5:34.91
27 kôl
5:52.95
36 kôl
7:12.69
23 kôl
4:39.73
7 36 kôl
7:11.24
7  14
Finále C
17.Žurek Jakub12,28
v 12 kole
32 kôl
7:19.45
35 kôl
7:06.78
34 kôl
7:12.12
36 kôl
7:00.37
1     1
18.Straka Peter9,72 ?
v 8 kole
13 kôl
3:09.75
34 kôl
7:02.98
32 kôl
7:05.00
36 kôl
7:10.72
2     2
19.Povinec Jozef11,44
v 22 kole
5 kôl
1:17.46
10 kôl
3:37.37
34 kôl
7:12.90
34 kôl
7:05.55
3     3
20.Selecký Štefan12,44
v 15 kole
31 kôl
7:07.39
32 kôl
7:01.23
33 kôl
7:06.77
34 kôl
7:06.48
4     4
21.Dočekal Peter0,00 28 kôl
5:53.87
34 kôl
7:07.45
35 kôl
7:10.93
34 kôl
7:11.14
5     5
22.Zápotocký Michal11,29
v 11 kole
33 kôl
7:00.88
16 kôl
3:32.20
33 kôl
7:06.20
33 kôl
7:09.00
6     6
23.Ivánek Robert11,53
v 18 kole
29 kôl
7:01.69
34 kôl
7:06.24
32 kôl
7:07.18
33 kôl
7:13.38
7     7
24.Cigánek Jiří11,39
v 9 kole
35 kôl
6:58.42
35 kôl
7:04.61
30 kôl
6:32.83
9 kôl
1:41.10
8     8
Finále D
25.Dočekal Bohdan12,12
v 16 kole
26 kôl
6:52.12
29 kôl
6:58.74
29 kôl
7:08.17
33 kôl
7:04.70
1     1
26.Máté Albert12,95
v 25 kole
30 kôl
7:01.53
30 kôl
7:02.16
32 kôl
7:02.46
32 kôl
7:02.52
2     2
27.Máté Csaba13,18
v 14 kole
28 kôl
7:09.74
29 kôl
7:04.68
28 kôl
7:00.25
32 kôl
7:14.10
3     3
28.Lomnický Tomáš10,46
v 8 kole
32 kôl
7:02.86
31 kôl
7:00.77
29 kôl
7:05.05
31 kôl
7:03.31
4     4
29.Pančík Tomáš12,62
v 1 kole
18 kôl
4:33.58
32 kôl
7:06.47
29 kôl
7:08.91
29 kôl
6:12.03
5     5
30.Sloboda Anton13,66
v 12 kole
12 kôl
3:20.28
25 kôl
6:44.48
26 kôl
6:41.25
28 kôl
6:50.09
6     6

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 23x12 m a vyznačená drevenými hranolmi 8x8 cm.
Autor trate: Michal Záhora.