Výsledková listina Bystrického pohára z 26.12.2001
Kategória Tamiya Stock Touring
Por.MenoTréning1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda1.fin.jazdaB2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.body
Finále A
1.Rajdús Michal10,24?
v 3 kole
n.k. 14,17
28 kôl
7:06.05
n.k. 14,11
26 kôl
6:23.81
n.k. 13,90
29 kôl
7:11.86
disk.
tech.kontrola
8 n.k. 13,97
30 kôl
7:05.07
1 n.k. 13,82
29 kôl
7:05.30
12
2.Rajdús Zdenek11,85?
v 2 kole
n.k. 14,21
27 kôl
7:09.99
n.k. 14,42
27 kôl
7:01.79
n.k. 14,88
27 kôl
7:13.08
n.k. 14,39
29 kôl
7:08.88
1 n.k. 14,47
29 kôl
7:06.85
2 n.k. 14,55
28 kôl
7:07.84
53
3.Sobotka Dušan14,78
v 14 kole
n.k. 14,42
27 kôl
7:00.25
n.k. 14,74
28 kôl
7:12.98
n.k. 14,50
28 kôl
7:09.46
n.k. 14,33
29 kôl
7:10.07
2 n.k. 14,32
29 kôl
7:14.30
3 n.k. 14,22
29 kôl
7:06.42
24
4.Dočekal Peter14,82
v 8 kole
n.k. 14,47
26 kôl
7:09.25
n.k. 14,64
28 kôl
7:12.55
n.k. 14,47
28 kôl
7:18.69
n.k. 14,53
28 kôl
7:00.69
3 n.k. 14,74
26 kôl
7:07.60
7 n.k. 14,41
29 kôl
7:10.98
36
5.Ježík Milan14,48
v 13 kole
n.k. 14,40
27 kôl
7:10.02
n.k. 14,20
28 kôl
7:14.40
n.k. 14,11
27 kôl
7:02.68
n.k. 14,46
28 kôl
7:06.76
4 n.k. 14,32
28 kôl
7:03.54
4 n.k. 14,41
28 kôl
7:11.13
68
6.Valent Viliam12,49?
v 2 kole
n.k. 15,29
26 kôl
7:01.76
n.k. 14,97
27 kôl
7:16.17
n.k. 14,80
27 kôl
7:00.03
n.k. 14,64
28 kôl
7:12.50
5 n.k. 14,68
28 kôl
7:08.20
5 n.k. 14,70
29 kôl
7:13.52
49
7.Baláž Radoslav15,17
v 22 kole
n.k. 14,83
26 kôl
7:04.50
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 14,84
26 kôl
7:08.69
n.k. 14,85
27 kôl
7:02.51
7 n.k. 14,84
26 kôl
7:05.78
6 n.k. 15,11
27 kôl
7:09.33
713
8.Žurek Jakub14,66
v 19 kole
n.k. 14,42
27 kôl
7:03.15
n.k. 14,27
27 kôl
7:09.91
n.k. 14,35
28 kôl
7:13.14
n.k. 14,31
27 kôl
7:00.56
6 n.k. 14,61
25 kôl
7:07.21
8 n.k. 14,20
27 kôl
7:11.85
814
Finále B
9.Šándrik Viliam15,67
v 20 kole
n.k. 15,69
26 kôl
7:08.44
n.k. 15,46
26 kôl
7:14.71
n.k. 15,16
26 kôl
7:06.46
n.k. 14,94
27 kôl
7:00.21
1 n.k. 15,05
27 kôl
7:0373.
1  2
10.Dočekal Bohdan15,73
v 1 kole
n.k. 15,99
24 kôl
7:01.62
n.k. 15,87
25 kôl
7:08.42
n.k. 16,51
22 kôl
6:48.20
n.k. 15,86
27 kôl
7:10.53
2 n.k. 15,87
26 kôl
7:02.74
2  4
11.Kohút Tomáš16,12
v 16 kole
n.k. 16,30
24 kôl
7:00.84
n.k. 16,90
18 kôl
7:13.28
n.k. 16,31
24 kôl
7:07.66
n.k. 16,01
19 kôl
704:30.
4 n.k. 15,84
26 kôl
7:05.75
3  7
12.Faško Jakub16,16
v 18 kole
n.k. 17,24
9 kôl
7:12.35
n.k. 15,75
23 kôl
7:00.43
n.k. 16,04
23 kôl
7:05.12
n.k. 15,97
24 kôl
7:08.64
3 n.k. 16,38
22 kôl
7:03.10
5  8
13.Palguta Adam16,84
v 4 kole
n.k. 16,16
25 kôl
7:17.53
n.k. 15,63
24 kôl
7:02.71
n.k. 16,50
24 kôl
7:13.15
n.k. 16,80
12 kôl
3:13.88
6 n.k. 16,57
25 kôl
7:09.98
4  10
14.Hanzel Pavol19,78
v 6 kole
n.k. 19,30
7 kôl
2:48.66
n.k. 19,99
11 kôl
4:37.87
n.k. 19,03
17 kôl
7:00.95
n.k. 19,71
19 kôl
7:13.75
5 n.k. 18,36
21 kôl
7:12.36
6  11
15.Coch Daniel16,90
v 1 kole
n.k. 15,61
24 kôl
7:00.30
n.k. 15,52
25 kôl
7:07.25
n.k. 16,17
5 kôl
1:30.52
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
7 n.k. 16,87
8 kôl
2:38.64
7  14
16.Vida Matej17,34
v 16 kole
n.k. 17,55
22 kôl
7:01.27
n.k. 17,35
22 kôl
7:11.14
n.k. 17,31
22 kôl
7:05.22
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
7 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8  15
Finále C
17.Kováčik Jakub24,10
v 7 kole
n.k. 22,67
16 kôl
7:12.41
n.k. 20,66
17 kôl
7:13.64
n.k. 21,98
16 kôl
7:01.33
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
1     1
modré pozadie - pretekári jazdiaci s podvozkom Tamiya TL 01

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB. Omeškanie 10 sek.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 24x12 m,
kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm a kovovými pukličkami priemeru 15 cm.
Autor trate: Miro Vidra.