Výsledková listina Bystrického pohára z 17.11.2001
Kategória Tamiya Stock Touring
Por.MenoTréning1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda1.fin.jazdaB2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.body
Finále A
1.Rajdús Michal12,13
v 15 kole
n.k. 12,06
33 kôl
7:02.27
n.k. 12,04
5 kôl
1:02.30
n.k. 11,79
33 kôl
7:07.78
n.k. 12,02
34 kôl
7:01.88
1 n.k. 11,89
35 kôl
7:10.01
1 n.k. 12,00
34 kôl
7:07.17
22
2.Žurek Jakub12,86 n.k. 12,50
31 kôl
7:09.96
n.k. 12,38
32 kôl
7:01.25
n.k. 12,25
33 kôl
7:11.03
n.k. 12,26
33 kôl
7:09.74
5 n.k. 12,12
35 kôl
7:12.93
2 n.k. 12,20
34 kôl
7:02.20
13
3.Rajdus Zdenek12,40
v 16 kole
Disk.
neodovz.
model
n.k. 12,57
32 kôl
7:06.70
n.k. 12,38
32 kôl
7:03.06
n.k. 12,17
33 kôl
7:05.75
2 n.k. 12,53
33 kôl
7:01.61
3 n.k. 12,22
28 kôl
7:09.51
85
4.Ježík Milan12,84 n.k. 12,55
31 kôl
7:07.49
n.k. 13,02
31 kôl
7:14.27
n.k. 12,49
32 kôl
7:07.61
n.k. 12,44
33 kôl
7:08.13
3 n.k. 12,55
32 kôl
7:08.98
7 n.k. 12,51
33 kôl
7:03.62
36
5.Valent Vilam12,93 n.k. 12,78
29 kôl
7:06.72
n.k. 12,97
30 kôl
7:02.51
n.k. 12,56
31 kôl
7:00.29
n.k. 12,63
33 kôl
7:10.45
6 n.k. 12,51
33 kôl
7:03.45
4 n.k. 12,59
33 kôl
7:11.12
48
6.Vidra Miroslav13,01 n.k. 12,82
32 kôl
7:07.12
n.k. 12,56
32 kôl
7:02.54
n.k. 12,60
33 kôl
7:11.94
n.k. 12,48
33 kôl
7:09.26
4 n.k. 12,62
32 kôl
7:07.27
5 n.k. 12,50
33 kôl
7:12.05
59
7.Dočekal Peter13,17 n.k. 13,05
30 kôl
7:06.21
n.k. 12,91
31 kôl
7:12.24
n.k. 12,59
32 kôl
7:06.72
n.k. 13,07
31 kôl
7:00.23
8 n.k. 12,74
32 kôl
7:08.47
6 n.k. 12,86
32 kôl
7:10.57
713
8.Sobotka Dušan13,11 n.k. 13,02
30 kôl
7:11.13
n.k. 12,75
31 kôl
7:04.91
n.k. 12,78
31 kôl
7:09.30
n.k. 12,59
32 kôl
7:07.57
7 n.k. 12,78
25 kôl
7:06.76
8 n.k. 12,70
33 kôl
7:13.39
613
Finále B
9.* Coch Daniel13,36
v 23 kole
n.k. 13,17
30 kôl
7:08.20
disk.
podváha
n.k. 13,00
31 kôl
7:06.35
n.k. 12,78
33 kôl
7:12.75
1 n.k. 12,58
33 kôl
7:11.56
2  3
10.* Pohorelý Andrej13,23
v 11 kole
n.k. 13,22
30 kôl
7:02.42
n.k. 13,04
31 kôl
7:12.16
n.k. 13,11
30 kôl
7:01.95
n.k. 12,63
32 kôl
7:00.28
2 n.k. 12,60
33 kôl
7:07.41
1  3
11.Cimerman Tomáš15,02
v 17 kole
n.k. 13,89
28 kôl
7:03.00
n.k. 13,41
29 kôl
7:01.01
n.k. 13,01
31 kôl
7:12.60
n.k. 12,54
31 kôl
7:03.89
3 n.k. 12,72
32 kôl
7:12.02
3  6
12.Baláž Radoslav13,69 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 13,22
27 kôl
6:34.51
n.k. 13,19
29 kôl
7:07.75
n.k. 12,98
31 kôl
7:07.17
4 n.k. 12,87
31 kôl
7:04.69
4  8
13.Cigánek Martin13,19
v 10 kole
n.k. 13,03
30 kôl
7:09.14
disk.
neodovz.
model
n.k. 12,67
30 kôl
7:06.57
n.k. 12,69
30 kôl
7:00.38
5 n.k. 12,79
31 kôl
7:10.14
5  10
14.Cíger Andrej15,07
v 10 kole
n.k. 13,83
28 kôl
7:15.15
n.k. 13,86
28 kôl
7:08.74
n.k. 13,69
28 kôl
7:00.66
n.k. 13,46
29 kôl
7:14.09
6 n.k. 13,35
29 kôl
7:07.83
6  12
15.* Karaba Daniel13,91
v 23 kole
n.k. 17,78
1 kolo
0:17.78
n.k. 13,42
30 kôl
7:11.29
n.k. 15,46
2 kolá
0:31.81
n.k. 15,62
2 kolá
0:17.85
8 n.k. 17,60
2 kolá
0:19.90
7  15
16.Hulina Pavol8,64?
v 12 kole
n.k. 13,82
27 kôl
7:03.89
n.k. 13,96
28 kôl
7:05.87
n.k. 13,10
27 kôl
7:04.16
n.k. 14,20
9 kôl
7:09.91
7 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8  15
Finále C
17.Cigánek Jiří12,80 n.k. 13,20
27 kôl
7:00.52
n.k. 12,89
26 kôl
7:06.87
n.k. 13,01
26 kôl
7:01.43
n.k. 12,99
31 kôl
7:09.77
1     1
18.Buchta Václav13,82
v 16 kole
n.k. 13,63
27 kôl
7:05.76
n.k. 13,31
23 kôl
5:48.28
n.k. 13,79
27 kôl
7:12.06
n.k. 12,28
29 kôl
7:07.45
2     2
19.Cimerman Miroslav15,56
v 3 kole
n.k. 15,28
25 kôl
7:06.36
n.k. 13,67
17 kôl
4:31.39
n.k. 13,63
28 kôl
7:08.16
n.k. 13,93
28 kôl
7:08.21
3     3
20.Palguta Adam16,20
v 13 kole
n.k. 14,41
27 kôl
7:15.31
n.k. 14,61
26 kôl
7:12.39
n.k. 14,33
27 kôl
7:11.52
n.k. 14,19
27 kôl
7:01.52
4     4
21.Matykiewicz Jan14,91
v 3 kole
disk.
nedovz.
model
n.k. 14,26
28 kôl
7:09.15
n.k. 14,21
26 kôl
7:11.95
n.k. 14,00
27 kôl
7:03.07
5     5
22.Dočekal Bohdan13,85
v 11 kole
n.k. 13,30
28 kôl
7:20.23
n.k. 13,62
27 kôl
7:00.73
n.k. 13,42
27 kôl
7:09.10
n.k. 13,55
27 kôl
7:10.83
6     6
23.Faško Jakub15,33
v 10 kole
n.k. 15,50
25 kôl
7:08.57
n.k. 15,37
26 kôl
7:16.73
n.k. 15,21
24 kôl
7:02.70
n.k. 11,22
26kôl
7:03.45
7     7
24.* Valent Tomáš16,31
v 4 kole
n.k. 16,03
24 kôl
7:03.97
n.k. 15,16
25 kôl
7:16.67
n.k. 16,18
16 kôl
4:57.86
n.k. 15,96
25 kôl
7:06.19
8     8
Finále D
25.* Záhora Michal11,78
v 10 kole
n.k. 11,80
33 kôl
6:55.51
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
1     1
26.* Selecký Štefan16,94
v 7 kole
n.k. 16,88
5 kôl
3:53.94
n.k. 15,37
24 kôl
7:06.39
n.k. 14,55
24 kôl
7:13.09
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
2     2
* - pretekári jazdiaci s iným podvozkom ako Tamiya ( nebudú započítaní v celkovom hodnotení )
modré pozadie - pretekári jazdiaci s podvozkom Tamiya TL 01

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 23x12 m a vyznačená drevenými hranolmi 8x8 cm
kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm a kovovými pukličkami priemeru 15 cm.
Autor trate: Michal Záhora a Juraj Hudy.