Výsledková listina Bystrického pohára z 13.10.2001
Kategória Tamiya Stock Touring
Por.MenoTréning1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda1.fin.jazdaB2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.body
Finále A
1.Žurek Jakub12,13
v 28 kole
34 kôl
7:08.36
32 kôl
7:04.00
12 kôl
4:41.71
35 kôl
7:08.29
1 36 kôl
7:12.45
1 36 kôl
7:09.79
12
2.Ježík Milan10,55?
v 15 kole
34 kôl
7:10.27
33 kôl
7:12.45
34 kôl
7:01.96
34 kôl
7:03.41
6 35 kôl
7:09.14
2 36 kôl
7:10.11
24
3.Valent Viliam12,67
v 28 kole
31 kôl
7:07.01
32 kôl
7:07.89
33 kôl
7:19.01
34 kôl
7:00.91
3 35 kôl
7:11.12
3 35 kôl
7:06.70
36
4.Cigánek Jiří12,45
v 4 kole
32 kôl
7:05.90
32 kôl
7:01.04
33 kôl
7:11.12
34 kôl
7:00.77
2 33 kôl
7:01.29
5 30 kôl
7:02.70
77
5.Dočekal Peter12,18
v 8 kole
33 kôl
7:06.75
33 kôl
7:00.67
33 kôl
7:06.41
34 kôl
7:02.89
4 33 kôl
7:05.68
7 34 kôl
7:02.64
48
6.Sobotka Dušan12,09
v 24 kole
32 kôl
7:03.04
32 kôl
7:08.88
33 kôl
7:11.13
34 kôl
7:03.23
5 33 kôl
7:01.01
4 33 kôl
7:00.27
59
7.Baláž Radoslav12,61
v 19 kole
13 kôl
2:54.10
33 kôl
7:09.78
30 kôl
7:02.15
0 kôl
0:00.00
8 33 kôl
7:03.06
6 33 kôl
7:08.13
612
8.* Karaba Daniel13,80
v 23 kole
6 kôl
1:35.80
26 kôl
7:09.15
32 kôl
7:07.67
31 kôl
7:06.02
7 32 kôl
7:09.10
8 29 kôl
7:02.96
815
Finále B
9.* Slámka Marek12,87
v 15 kole
31 kôl
7:10.69
30 kôl
7:05.36
30 kôl
7:06.84
32 kôl
7:12.73
1 32 kôl
7:09.21
2  3
10.Cigánek Marek12,77
v 12 kole
0 kôl
0:00.00
30 kôl
7:09.70
26 kôl
7:00.94
31 kôl
7:07.55
2 32 kôl
7:09.21
1  3
11.Hulina Pavol12,85
v 4 kole
29 kôl
7:00.48
26 kôl
7:10.91
22 kôl
7:06.54
31 kôl
7:12.88
3 27 kôl
7:17.10
5  8
12.Palguta Adam14,08
v 24 kole
26 kôl
7:04.76
25 kôl
7:00.97
28 kôl
7:01.61
29 kôl
7:11.24
5 29 kôl
7:06.41
4  9
13.Cimerman Miroslav13,91
v 2 kole
6 kôl
1:49.11
29 kôl
7:11.70
21 kôl
6:03.74
30 kôl
7:10.35
4 25 kôl
7:04.41
6  10
14.Valent Tomáš15,31
v 8 kole
4 kolá
1:46.11
26 kôl
7:06.00
0 kôl
0:00.00
1 kôl
0:02.60
7 30 kôl
7:11.48
3  10
15.Dočekal Bohdan12,84
v 21 kole
28 kôl
7:02.23
6 kôl
1:48.98
28 kôl
7:07.21
28 kôl
7:02.33
6 24 kôl
6:09.28
7  13
16.Cimerman Tomáš13,50
v 3 kole
21 kôl
5:12.86
28 kôl
6:57.75
25 kôl
7:19.14
0 kôl
0:00.00
8 1 kôl
0:06.27
8  16
Finále C
17.Mamira Michal18,23
v 3 kole
0 kôl
0:00.0
0 kôl
0:00.00
0 kôl
0:00.00
0 kôl
0:00.00
1     1
* - pretekári jazdiaci s iným podvozkom ako Tamiya ( nebudú započítaní v celkovom hodnotení )
modré pozadie - pretekári jazdiaci s podvozkom Tamiya TL 01

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 23x12 m a vyznačená drevenými hranolmi 8x8 cm a kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm.
Autor trate: Michal Záhora.