Výsledková listina Bystrického pohára z 1.12.2001
Kategória Tamiya Stock Touring
Por.MenoTréning1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda1.fin.jazdaB2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.body
Finále A
1.Rajdús Michal13,38
v 13 kole
disk.
svetlosť
n.k. 12,94
31 kôl
7:09.29
n.k. 13,15
15 kôl
3:22.91
n.k. 13,05
32 kôl
7:06.27
1 n.k. 13,09
32 kôl
7:06.45
1 n.k. 13,01
31 kôl
7:06.90
22
2.Rajdus Zdenek13,82
v 2 kole
n.k. 13,78
29 kôl
7:04.52
n.k. 13,73
30 kôl
7:02.70
n.k. 13,57
30 kôl
7:08.68
n.k. 13,70
31 kôl
7:05.70
3 n.k. 13,72
31 kôl
7:09.40
4 n.k. 13,65
31 kôl
7:06.72
14
3.Žurek Jakub13,70
v 4 kole
n.k. 13,41
30 kôl
7:05.84
n.k. 13,41
30 kôl
7:04.40
n.k. 13,39
30 kôl
7:01.62
n.k. 13,36
32 kôl
7:09.86
2 n.k. 13,05
31 kôl
7:01.07
2 n.k. 13,43
30 kôl
7:04.76
64
4.Vidra Miroslav13,98
v 23 kole
n.k. 13,88
29 kôl
7:13.46
n.k. 13,52
30 kôl
7:05.37
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 13,79
30 kôl
7:02.45
7 n.k. 13,73
31 kôl
7:06.76
3 n.k. 13,64
31 kôl
7:11.91
47
5.Dočekal Peter14,00
v 10 kole
n.k. 13,77
30 kôl
7:10.11
n.k. 13,69
30 kôl
7:10.86
n.k. 13,45
30 kôl
7:03.43
n.k. 13,63
31 kôl
7:08.65
4 n.k. 13,72
31 kôl
7:11.09
5 n.k. 13,79
31 kôl
7:12.66
59
6.Valent Viliam13,73
v 13 kole
n.k. 13,53
30 kôl
7:08.58
n.k. 13,59
30 kôl
7:02.26
n.k. 13,31
30 kôl
7:01.83
n.k. 13,27
31 kôl
7:11.91
6 n.k. 13,49
30 kôl
7:04.45
6 n.k. 13,50
31 kôl
7:08.70
39
7.Sobotka Dušan13,75
v 12 kole
n.k. 13,49
30 kôl
7:11.01
n.k. 13,40
30 kôl
7:13.18
n.k. 13,76
30 kôl
7:13.96
n.k. 13,53
31 kôl
7:10.57
5 n.k. 13,89
30 kôl
7:05.47
7 n.k. 13,65
30 kôl
7:14.40
812
8.* Pohorelý Adam13,57
v 13 kole
n.k. 13,37
28 kôl
7:05.89
n.k. 13,57
30 kôl
7:05.41
n.k. 13,53
29 kôl
7:00.03
n.k. 13,66
30 kôl
7:12.27
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8 n.k. 13,52
30 kôl
7:08.90
715
Finále B
9.* Coch Daniel13,81
v 20 kole
n.k. 13,79
28 kôl
7:07.06
n.k. 13,74
28 kôl
7:05.07
n.k. 13,49
30 kôl
7:11.30
n.k. 13,51
30 kôl
7:01.14
1 n.k. 13,05
31 kôl
7:12.16
2  3
10.* Pančík Tomáš14,47
v 3 kole
n.k. 13,84
28 kôl
7:12.56
n.k. 13,86
28 kôl
7:12.22
n.k. 13,65
29 kôl
7:08.25
n.k. 13,37
29 kôl
7:04.22
3 n.k. 13,41
31 kôl
7:11.28
1  4
11.Ježík Milan13,92
v 11 kole
n.k. 13,50
30 kôl
7:12.78
n.k. 13,57
29 kôl
7:02.69
n.k. 13,59
29 kôl
7:02.29
n.k. 13,84
30 kôl
7:07.94
2 n.k. 13,67
30 kôl
7:06.52
3  5
12.Cigánek Martin14,83
v 6 kole
n.k. 14,24
27 kôl
7:09.45
n.k. 15,20
24 kôl
6:57.35
n.k. 14,71
20 kôl
5:36.66
n.k. 14,80
26 kôl
7:00.80
4 n.k. 14,18
28 kôl
7:09.98
4  8
13.Dočekal Bohdan15,41
v 16 kole
n.k. 15,01
8 kôl
2:07.28
n.k. 14,77
26 kôl
7:00.94
n.k. 14,67
18 kôl
4:43.18
n.k. 15,56
24 kôl
7:22.80
6 n.k. 14,91
24 kôl
7:04.95
5  11
14.Dudák Lubomír15,46
v 18 kole
n.k. 15,08
26 kôl
7:13.58
n.k. 15,50
24 kôl
7:06.54
n.k. 16,11
13 kôl
4:04.18
n.k. 14,94
26 kôl
7:23.36
5 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
6  11
15.Hulina Pavol15,98
v 4 kole
n.k. 15,10
12 kôl
3:18.47
n.k. 12,99
25 kôl
7:09.54
n.k. 14,40
27 kôl
7:14.27
n.k. 15,46
14 kôl
3:43.21
7 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
6  13
16.* Karaba Daniel8,10?
v 5 kole
n.k. 15,17
26 kôl
7:04.74
n.k. 15,75
11 kôl
3:08.58
n.k. 15,42
27 kôl
7:11.09
n.k. 16,03
5 kôl
1:08.37
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
6  14
Finále C
17.Palguta Adam15,92
v 17 kole
n.k. 15,24
18 kôl
5:37.58
n.k. 15,14
19 kôl
7:12.73
n.k. 15,25
24 kôl
7:10.93
n.k. 14,91
28 kôl
7:13.10
1     1
18.Faško Jakub39,63
v 2 kole
n.k. 16,11
25 kôl
7:09.03
n.k. 16,07
26 kôl
7:20.23
n.k. 16,58
24 kôl
7:14.95
n.k. 15,82
25 kôl
7:03.08
2     2
19.Cimerman Miroslav17,01
v 4 kole
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 15,01
24 kôl
7:07.69
n.k. 15,16
16 kôl
7:03.32
n.k. 14,60
25 kôl
7:09.40
3     3
20.Valent Tomáš16,29
v 13 kole
n.k. 16,63
17 kôl
5:17.45
n.k. 17,22
18 kôl
7:05.50
n.k. 17,21
17 kôl
7:16.07
n.k. 15,53
25 kôl
7:12.76
4     4
21.Orem Martin17,08
v 13 kole
n.k. 16,06
20 kôl
6:31.72
n.k. 16,93
20 kôl
7:08.34
n.k. 17,32
22 kôl
7:02.59
n.k. 16,43
23 kôl
7:15.33
5     5
22.Issmail Fedor20,22
v 10 kole
n.k. 17,61
19 kôl
7:16.14
n.k. 19,08
17 kôl
7:10.57
n.k. 17,35
21 kôl
7:17.57
n.k. 18,58
20 kôl
7:13.16
6     6
23.Cimerman Tomáš16,13
v 15 kole
disk.
svetlosť
n.k. 15,75
24 kôl
7:10.80
n.k. 15,05
8 kôl
2:13.97
n.k. 15,88
14 kôl
5:43.65
7     7
* - pretekári jazdiaci s iným podvozkom ako Tamiya ( nebudú započítaní v celkovom hodnotení )
modré pozadie - pretekári jazdiaci s podvozkom Tamiya TL 01

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB. Omeškanie 8 sek.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 24x12 m,
kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm a kovovými pukličkami priemeru 15 cm.
Autor trate: Miro Vidra.