Výsledková listina Bystrického pohára z 26.12.2001
Kategória TAMIYA ROVER MINI COOPER

Por.MenoTréning1.rozjazdaNajrýchlejšie
kolo vo fin.
Fin.jazda
1.Kavan Roman15,5027 kôl
7:16.44
15,28 56 kôl
15:00.40
2.Lipták Igor15,7726 kôl
7:07.85
15,25 54 kôl
15:00.24
3.Lipták Tomáš16,6124 kôl
7:14.95
16,16 53 kôl
15:15.23
4.Vidra Miroslav9,27?25 kôl
7:08.48
16,50 52 kôl
15:09.60
5.Záhora Michal13,42?22 kôl
7:02.14
16,28 52 kôl
15:11.77
6.Baláž Radoslav16,2924 kôl
7:10.10
16,10 51 kôl
15:14.94
7.Sobotka Dušan20,0919 kôl
7:02.23
16,66 49 kôl
15:11.35
8.Kalčevský Ivan18,4721 kôl
7:11.71
18,12 45 kôl
15:05.71
9.Štepnička Peter9,38?21 kôl
7:12.82
18,53 41 kôl
15:07.04
10.Lomnický Dušan0,000 kôl
0:00.00
17,54 37 kôl
13:35.85
11.Kraus Vladimír15,9825 kôl
7:17.82
0,00 0 kôl
0:00.00

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB. Omeškanie 8 sek.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 24x12 m,
kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm a kovovými pukličkami priemeru 15 cm.
Autor trate: Miro Vidra.