Výsledková listina Bystrického pohára z 1.12.2001
Kategória TAMIYA ROVER MINI COOPER

Por.MenoTréning1.rozjazdaNajrýchlejšie
kolo vo fin.
Fin.jazda
1.Lipták Igor14,7727 kôl
7:00.15
14,52 60 kôl
15:11.37
2.Machárek Vít14,6825 kôl
7:10.17
14,48 56 kôl
15:08.34
3.Kraus Vladimír15,6125 kôl
7:08.46
15,66 56 kôl
15:14.70
4.Baláž Radoslav15,4226 kôl
7:12.89
14,61 55 kôl
15:00.03
5.Záhora Michal15,3723 kôl
7:03.15
15,47 55 kôl
15:06.60
6.Lipták Tomáš15,7924 kôl
7:03.75
14,94 55 kôl
15:16.48
7.Vidra Miroslav15,3624 kôl
7:00.71
14,96 55 kôl
15:20.36
8.Sobotka Dušan16,3522 kôl
7:09.02
14,97 51 kôl
15:03.82
9.Lomnický Dušan18,0315 kôl
709:04.
8,05? 46 kôl
15:03.10
10.Kalčevský Ivan0,000 kôl
0:00.00
16,88 33 kôl
15:14.16

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB. Omeškanie 8 sek.
Počas preteku nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Trať bola postavená v telocvični na koberci s rozmermi 24x12 m,
kovovými profilmi tvaru "L" 35x35 mm a kovovými pukličkami priemeru 15 cm.
Autor trate: Miro Vidra.