Príprava novej dráhy V.
pre modely v B.B. - Sásová, 18.8.2007