Príprava novej dráhy IV.
pre modely v B.B. - Sásová, 22.7. až 24.7.2007