Príprava novej dráhy III.
pre modely v B.B. - Sásová, 26.5. až 8.6.2007