Príprava novej dráhy II.
pre modely v B.B. - Sásová