Príprava novej dráhy I.
pre modely v B.B. - Sásová,