Vlado Kraus sa oženil
Špania dolina 23.4.2005


Obr 1
Mgr. Zdenka Horvátová a Vladimír Kraus
spojili svoje osudy dňa 23. apríla 2005 o 17. hodine
v kostolíku na Španej Doline

Blahoželáme!