Obrázky z pretekov modelov áut v mierke 1:10
BP Banská Bystrica 13.7.2002


Obr 18 Obr 19 Obr 20 Obr 3
Obr 5 Obr 6 Obr 7 Obr 8
Obr 9 Obr 10 Obr 11 Obr 12
Obr 13 Obr 14 Obr 15 Obr 16
Obr 17 Obr 4 Obr 1 Obr 2
Obr 21 Obr 22