Obrázky z pretekov modelov áut v mierke 1:10
Moravsko-Slovenský Pohár
Blansko 12.5.2002


Obr 1 Obr 2 Obr 3 Obr 4
Obr 5 Obr 6 Obr 7 Obr 8
Obr 9 Obr 10 Obr 11 Obr 12
Obr 13 Obr 14 Obr 15 Obr 16
Obr 17 Obr 18 Obr 19 Obr 20
Obr 21 Obr 22 Obr 23 Obr 24
Obr 25 Obr 26 Obr 27 Obr 28
Obr 29 Obr 30 Obr 31 Obr 32
Obr 33 Obr 34 Obr 35 Obr 36