Anketa Slovenského pohára
OtázkaPoč.
odpovedí
Graf
V sezóne 2002/2003 mi najviac
vyhovovali preteky v :
1 Banskej Bystrici
2 Trnave
3 Trenčíne
4 Česku
36
10
12
5
Započítavanie 6 z 12 pretekov mi :
1 vyhovuje
2 nevyhovuje ( uveď koľko z koľkých ....... )
40
2
Do celkového hodnotenia by som uvítal ?
1 väčšie poháre do 10 miesta
2 vecné ceny
3 tak ako v tomto roku
10
15
15
Bodovanie pretekov mi :
1 vyhovuje ako doteraz
2 podľa MSR
3 iné .......................................
39
2
0
S organizáciou preteku v Banskej Bystrici :
1 som spokojný
2 nie som spokojný , uveď s čím: ............
40
2
Vyhovuje mi jazdenie na :
1 5 minút
2 6 minút
3 7 minút
6
33
5
Kategória TCS
S obmedzovaním závitov v motore :
1 súhlasím ( ...... závitov )
2 nesúhlasím
24
14
S limitovaním váhy modelu na 1500g
1 súhlasím
2 nesúhlasím
31
10
Kategória STOCK
S limitovaním motoru :
1 súhlasím s TAMIYA zo stavebnice
2 súhlasím s rozoberateľným s ložiskami 17 závitový
3 iný ..................................
4 nie, nechať ako doteraz
15
9
4
9
Uvítali by ste v budúcom roku
podvozky aj iných výrobcov ?
(Tamiya možno bude vyhodnotená samostatne.)
1 áno
2 nie
25
13
Celkove bolo odovzdaných 42 anketových lístkov.